System U 

Resultaat in Vitaliteit

Wanneer stress of onvrede binnen een team toeneemt, neemt het rendement af. Dit heeft natuurlijk invloed op de prestaties van uw team, maar ook zeker op de gemoedstoestand van het team. Om de juiste oorzaak van stress of onvrede te achterhalen maakt System U gebruik van de VitalityScan. Met als doel de stress en/of onvrede weg te nemen. Vaak ligt de oplossing dichtbij en kan er een haalbaar doel aan gekoppeld worden.

De scan voor teams geeft aan waar een team momenteel staat en waar de knelpunten zich bevinden. Bovendien geeft het inzicht in de huidige ontwikkelingen en op welke wijze het team zich bij ongewijzigd beleid zou gaan ontwikkelen. Vervolgens geeft het aan op welke wijze je kunt bijsturen en waar je moet beginnen om te verbeteren of te behouden.

Ondanks dat de testen individueel worden afgenomen, is het TeamLabel geen gemiddelde. Het teamlabel is een dynamische samenkomst van de energielabels en een uitkomst van de formule van synergie. Hierbij is rekening gehouden met het effect van de onderlinge verhoudingen. Hiervoor  is een algoritme ontwikkeld die deze complexe berekening kan maken en de oorzaak kan meten. Met behulp van deze uitkomst zijn vragen over de ontwikkeling van het team op managementniveau direct en concreet te beantwoorden, of het nu over stresspreventie, werkgeluk of personeelsinzet gaat. Zowel op organisatieniveau, teamniveau of individueel niveau. 

Het TeamLabel zorgt voor een zichtbare laag in deze dynamiek en geeft handvatten om het rendement van het team te verhogen. Met een Team U-Finder hebben we de mogelijkheid om desgewenst nog verder de verdieping in te gaan. Daarin maken we de analyse zeer gedetailleerd en de aanpak concreet passend  binnen het team en de organisatie. Dit zonder een aanvullend en tijdrovend onderzoek.

Het TeamLabel geeft:

  • Inzicht in de huidige dynamiek en de vorming 
  • Inzicht in verschillende team/individuele behoeften 
  • Inzicht in de 5 pijlers voor een succesvol team
  • De successtrategie 
  • Inzicht in de successtrategie
  • Aanpak successtrategie 
  • Komend ziekteverzuim 

Kortom: met de VitalityScan for Teams is de teamdynamiek direct inzichtelijk en ruim voldoende informatie voor een passend vervolg.