System U 

Resultaat in Vitaliteit

Over System U

System U is ontstaan vanuit het zien en herkennen van patronen bij individuele teamleden en teams als één geheel. We bieden inzicht in de vitaliteit van de teamleden en brengen in kaart wat er speelt, zowel voor individuele teamleden als voor het team als één geheel. Door dit te baseren op onderzoeken, analyses, data en ons eigen algoritme kunnen we een zeer accuraat beeld geven van de gemoedstoestanden en wrijvingen. Om dit vorm te geven hebben we zeven Labels gecreëerd. Hierin geven we adviezen en doen we aanbevelingen op basis van onze uitkomsten. Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van de U-Finder. Hiermee kunnen we concretere adviezen geven en mogelijk ook uitvoeren. Dit zonder extra en tijdrovend onderzoek. 

Wij geloven in het verbeteren van samenwerking tussen mensen en er is pas 100% vitaliteit als er geen reden is om afwezig te zijn. Door het team optimaal te laten functioneren, zullen de teamleden zich gelukkiger en fitter gaan voelen en dat is een win-win voor beide partijen. Met onze volle commitment zullen wij ervoor zorgen dat jouw team weer optimaal gaat presteren en samen zorgen we ervoor dat iedereen gelukkiger is op de werkvloer.

Ons doel

Het doel van de Vitality Scan is om mensen een objectief inzicht te geven in wat er daadwerkelijk afspeelt op persoonsniveau, binnen een team of organisatie. Door dit op zorgvuldige wijze te doen worden de werkelijke potentie en de werkelijke mogelijkheden gecombineerd zichtbaar. Met behulp van ons algoritme leggen we de focus op  alle facetten die hiermee te maken hebben. Op deze manier zijn wij niet gebonden aan een selectie van goede onderzoeken en technieken, maar brengen wij het gehele arsenaal mee en selecteren we op relevantie naar aanleiding van de unieke situatie.  

Vervolgens bieden we oplossingen door de juiste kennis te verbinden met de juiste uitvoering, afgestemd op deze situatie. Een op maat gemaakt plan van aanpak voor probleemoplossing tot haalbare innovatieslagen en alles wat daar tussenin ligt. Zo verhogen we het rendement en geven een boost op zowel kort termijn als lange termijn, op individueel niveau als groepsniveau.