System U 

Resultaat in Vitaliteit

PRIVACY POLICY System U

Wij zijn System U. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om onze diensten aan te kunnen bieden hebben wij persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.systemu.nl (de "Website"), onze online applicatie Fitmap (de "App") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Onder diensten verstaan wij het door middel van een gebruikersovereenkomst (de “Gebruikersovereenkomst”) ter beschikking stellen van de App aan jouw werkgever dan wel aan jouw coach of HR manager. Wij hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens altijd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving")

Persoonsgegevens

Om onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming verwerken of aan jouw werkgever/coach/HR manager dan wel aan anderen ter beschikking stellen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Welke persoonsgegevens we verwerken hangt af van de functies die je gebruikt op onze Website of App en de Diensten die je afneemt:

•          Je naam

•          Je geboortedatum

•          Je geslacht

•          Je e-mailadres

•          Je opleidingsniveau, beroep, gezinssamenstelling

•          Je bedrijfsnaam

•          Je BTW nummer

•          Je bankrekeningnummer

•          Je inloggegevens

•          De informatie die je invult op onze Website of in de App, zoals je antwoorden op de vitaliteitsscan

•          Technische gegevens zoals je IP adres, je Mac adres, en zogeheten identifiers in cookies en gegevens over jouw activiteiten op onze website

Login

Op je account slaan we de volgende gegevens op: gebruikersnaam, wachtwoord, antwoorden op de vragen van de energiescan, het door de Software gegenereerde energielabel, de data die geupload is en de (gespreks)notities die zijn gemaakt door je werkgever/coach/HR manager of door ons.

Wij zullen jouw gegevens gebruiken om de overeenkomst met jou dan wel met jouw werkgever/coach/HR manager uit te voeren. Ook kunnen we jouw gegevens gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren. In dat geval worden deze gegevens eerst geanonimiseerd zodat deze niet meer naar jou terug te herleiden zijn. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

•          Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Zodra onze dienstverlening aan jou dan wel zodra de met jouw werkgever/coach of HR manager gesloten Gebruikersovereenkomst eindigt, dan vernietigen wij jouw gegevens. In ieder geval worden jouw gegevens na 12 maanden vernietigd.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Als wij met jouw werkgever/coach of HR manager een Gebruikersovereenkomst hebben gesloten, dan delen wij jouw persoonsgegevens met hen, maar niet eerder dan nadat jij aan ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Met jouw werkgever/coach of HR manager hebben we in dat geval ook een verwerkersovereenkomst gesloten. Op grond van deze verwerkersovereenkomst garandeert jouw werkgever/coach of HR manager dat hij of zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaat en ze niet voor een ander doel gebruikt dan voor het in kaart brengen van jouw vitaliteit.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen nooit wijzigingen aanbrengen die afbreuk doen aan jouw veiligheid.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

•          Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;

•          Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens;

•          Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;

•          Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;

•          Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;

•          Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt, mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

System U
Het Hout 28

6846 EB Arnhem
KvK-nummer: 72438983
06-41835338
info@systemu.nl

Functionaris voor gegevensbescherming
Cynthia van der Graaf
c.vandergraaf@systemu.nl